Algemene voorwaarden...

1. Het bijgevoegd huishoudelijk reglement maakt deel uit van het contract.
2. Elke groep dient begeleid te worden door een meerderjarige groepsverantwoordelijke, die deel uitmaakt van de groep.
3. Een verblijvende groep moet verzekerd zijn voor B.A.
4. De huurovereenkomst is pas definitief na betaling van een waarborg van 75 euro/dag met een minimum van 300 euro.
5. De huurprijs is afhankelijk van de categorie waartoe uw groep behoort. Voor meer details kunt u terecht op deze pagina. In de huurprijs zijn de kosten van gas, mazout, water en elektriciteit niet begrepen. Voor plattelandsklassen is dit wel in de prijs begrepen. Ook de gemeentelijke verblijftaks en milieuonkosten is hier niet inbegrepen. 6. Ten laatste 8 werkdagen voor de aanvangsdatum van het verblijf dient de volledige huursom betaald te zijn. Zoniet vervalt de huurovereenkomst.
7.     Een annulering kan enkel aanvaard worden na een aangetekend schrijven vanwege de groepsverantwoordelijke. Er worden steeds € 15 administratiekosten ingehouden. De waarborgsom wordt geheel of gedeeltelijk ingehouden.

- Voor een periode minder dan een maand voor aanvang, volledige inhouding van de waarborg
- Voor een periode tussen 1 en 3 maanden, inhouding met 2/3 van de waarborg
- Voor een periode tussen 3 en 6 maanden, inhouding met 1/3 van de waarborg
- Voor een periode langer dan 6 maanden volledige terugbetaling


8. De groep kan het huis betrekken vanaf 14.00 u. op de eerste dag van de huurperiode. Hij dient het te verlaten voor 12.00 u. op de laatste dag. Deze regeling telt enkel voor vakantieperiodes. Voor weekends (vrijdagnamiddag tot zondagavond), plattelandsklassen en feesten wordt afgesproken met de huisbewaarder op het nummer 0495 879 313 .
9. De huurder neemt contact op met de conciërge, Jos Loubele, op bovenstaand nummer voor overhandiging van de sleutels. Wie geen contact opneemt kan mogelijk niet binnen. 10. De waarborgsom zal geheel of gedeeltelijk worden ingehouden bij aangerichte schade of het bevuild achterlaten van het huis. Anders wordt ze terugbetaald binnen 30 dagen na de laatste dag van het verblijf.
10. De waarborgsom zal geheel of gedeeltelijk worden ingehouden bij aangerichte schade of het bevuild achterlaten van het huis. Wij gebruiken de waarborgsom ook voor de afrekening van de bijkomende kosten.

Laatst bijgewerkt op 18 Mei, 2015